Inicio
972 640 193
La Bisbal d'Empordà
Inicio

Aviso legal sobre esta web collbonet.com

El lloc web i el domini collbonet.com corresponen a d’INSTAL·LACIONS COLL-BONET S.L. (en endavant INSTAL·LACIONS COLL-BONET), amb CIF B17609553 i domicili a la Plaça Nova núm. 2 de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), telèfon 972 64 01 93 i adreça electrònica info@collbonet.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a INSTAL·LACIONS COLL-BONET o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. INS-TAL·LACIONS COLL-BONET presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. INSTAL·LACIONS COLL-BONET autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. INSTAL·LACIONS COLL-BONET es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://collbonet.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que INSTAL·LACIONS COLL-BONET actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això INSTAL·LACIONS COLL-BONET manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a INSTAL·LACIONS COLL-BONET fins a la contractació expressa d’una comanda.
INSTAL·LACIONS COLL-BONET es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
INSTAL·LACIONS COLL-BONET no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.

INSTAL.LACIONS COLL-BONET S.L. - Plaça Nova, número 2 - 17100 La Bisbal d'Empordà - tel. 972 640 193 - info@collbonet.com - Nota legal - Política de protección de datos - Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies. Si sigue navegando consideraremos que está aceptando su uso. Más información sobre cookies